Tuyến: Rạch Giá Hòn Sơn

Hãng tàu
Người lớn
Người cao tuổi
Trẻ em
Vé VIP
HBS - Chuyên cơ cao tốc
150,000 VNĐ
110,000 VNĐ
110,000 VNĐ
200,000 VNĐ
Đặt vé
Cao tốc SuperDong
140,000 VNĐ
120,000 VNĐ
100,000 VNĐ
105,000 VNĐ
Đặt vé
Phú Quốc Express 5 sao
170,000 VNĐ
140,000 VNĐ
140,000 VNĐ
230,000 VNĐ
Đặt vé
Cao tốc Ngọc Thành
135,000 VNĐ
95,000 VNĐ
95,000 VNĐ
-
Đặt vé

Tuyến: Nam Du Hòn Sơn

Hãng tàu
custom.adults
custom.elderly
custom.child
vé VIP
HBS - Chuyên cơ cao tốc
80,000 VNĐ
70,000 VNĐ
60,000 VNĐ
130,000 VNĐ
Đặt vé
Cao tốc SuperDong
70,000 VNĐ
60,000 VNĐ
60,000 VNĐ
-
Đặt vé
Phú Quốc Express 5 sao
100,000 VNĐ
90,000 VNĐ
80,000 VNĐ
150,000 VNĐ
Đặt vé
Cao tốc Ngọc Thành
70,000 VNĐ
60,000 VNĐ
60,000 VNĐ
-
Đặt vé

Tuyến: Rạch Giá Phú Quốc

Hãng tàu
Người lớn
Người cao tuổi
Trẻ em
VIP/Khuyết Tật
Cao tốc SuperDong
330,000 VNĐ
280,000 VNĐ
240,000 VNĐ
245,000 VNĐ
Đặt vé
Phú Quốc Express 5 sao
340,000 VNĐ
340,000 VNĐ
270,000 VNĐ
270,000 VNĐ
Đặt vé
Cao tốc Hòa Bình Ship
320,000 VNĐ
270,000 VNĐ
240,000 VNĐ
420
Đặt vé
Phà Thạnh Thới
270,000 VNĐ
270,000 VNĐ
240,000 VNĐ
-
Đặt vé

Tuyến: Hà Tiên Phú Quốc

Hãng tàu
Người lớn
Người cao tuổi
Trẻ em
VIP/Khuyết Tật
Cao tốc SuperDong
230,000 VNĐ
195,000 VNĐ
160,000 VNĐ
170,000 VNĐ
Đặt vé
Phú Quốc Express 5 sao
250,000 VNĐ
250,000 VNĐ
200,000 VNĐ
200,000 VNĐ
Đặt vé
Phà Thạnh Thới
185,000 VNĐ
185,000 VNĐ
130,000 VNĐ
-
Đặt vé

Tuyến: Nam Du Phú Quốc

Hãng tàu
Người lớn
Người cao tuổi
Trẻ em
VIP/Khuyết Tật
Cao tốc SuperDong
250,000 VNĐ
250,000 VNĐ
250,000 VNĐ
250,000 VNĐ
Đặt vé

Tuyến: Rạch Giá Nam Du

Hãng tàu
Người lớn
Người cao tuổi
Trẻ em
VIP/Khuyết Tật
Cao tốc SuperDong
220,000 VNĐ
185,000 VNĐ
160,000 VNĐ
165,000 VNĐ
Đặt vé
Phú Quốc Express 5 sao
270,000 VNĐ
270,000 VNĐ
220,000 VNĐ
270,000 VNĐ
Đặt vé
Cao tốc Ngọc Thành
220,000 VNĐ
220,000 VNĐ
160,000 VNĐ
-
Đặt vé
HBS - Chuyên cơ cao tốc
230,000 VNĐ
190,000 VNĐ
170,000 VNĐ
300,000 VNĐ
Đặt vé

Tuyến: Phú Quốc Nam Du

Hãng tàu
Người lớn
Người cao tuổi
Trẻ em
VIP/Khuyết Tật
Cao tốc SuperDong
250,000 VNĐ
250,000 VNĐ
250,000 VNĐ
250,000 VNĐ
Đặt vé

Tuyến: Phú Quốc Thổ Chu

Hãng tàu
Người lớn
Người cao tuổi
Trẻ em
Ghi chú
Tàu KG57
Liên hệ
Miễn phí
Miễn phí
Khởi hành ngày 5 hàng tháng từ cảng Rạch Giá
Đặt vé
Tàu PQ09
Liên hệ
Miễn phí
Miễn phí
Khởi hành gày 10, 15, 20, 25, 30 hàng tháng từ cảng Phú Quốc
Đặt vé

Tuyến: Sóc Trăng Côn Đảo

Hãng tàu
Người lớn
Người cao tuổi
Trẻ em
VIP/Khuyết Tật
Cao tốc SuperDong
310,000 VNĐ
260,000 VNĐ
220,000 VNĐ
230,000 VNĐ
Đặt vé
Phú Quốc Express 5 sao
350,000 VNĐ
290,000 VNĐ
290,000 VNĐ
290,000 VNĐ
Đặt vé

Tuyến: Vũng Tàu Côn Đảo

Hãng tàu
Người lớn
Người cao tuổi
Trẻ em
Ghi chú
Phú Quốc Express 5 sao
660,000 VNĐ
660,000 VNĐ
550,000 VNĐ
Th2 - Th5
Đặt vé
Phú Quốc Express 5 sao
880,000 VNĐ
880,000 VNĐ
700,000 VNĐ
Th6 - CN
Đặt vé

Tuyến: Phan Thiết Phú Quý

Hãng tàu
Người lớn
Người cao tuổi
Trẻ em
VIP/Khuyết Tật
Cao tốc SuperDong
330,000 VNĐ
280,000 VNĐ
240,000 VNĐ
245,000 VNĐ
Đặt vé